lid / donateur worden

Een lid betaalt eenmalig 20 euro en betaalt daarna jaarlijks € 7,=
Een donateur betaalt jaarlijks € 10,=
Bij elk lidmaatschap of donateurschap ontvangt u 2 entreekaarten. U kunt hiermee het gehele seizoen schaatsen, uiteraard mits er ijs ligt.
Mocht u met meer dan 2 personen komen, dient u voor deze personen een entreekaart te kopen of een 2e lid/ donateurschap af te sluiten. Hebt u een donateurskaart of lidmaatschapskaart aangevraagd, dan komt in het najaar iemand u deze persoonlijk brengen.

Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen aan: leden@ijsclubholten.nl

Het aanmeldformulier treft u onder de privacy verklaring aan en verzoek ik u in te vullen.

Privacyverklaring IJsclub de Noordpool

IJsclub de Noordpool verwerkt van de leden en donateurs de naam- en adresgegevens met het doel om u elk jaar persoonlijk de lidmaatschaps- of donateurskaart te kunnen bezorgen, of om andere redenen te kunnen contacteren over zaken die met de ijsclub te maken hebben. Voor degenen die ons hebben gemachtigd te betalen via een automatische incasso, noteren wij met dat doel ook de bankgegevens. Deze persoonlijke gegevens worden niet langer dan strikt nodig is voor dit doel bewaard. We hanteren een bewaartermijn van 2 jaar nadat een lid of donateur zich heeft afgemeld.
U kunt met ons contact opnemen via leden@ijsclubholten.nl om uw gegevens in te zien, te wijzigen, of te verwijderen.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. De IJsclub slaat uw persoonsgegevens beveiligd op en ze zijn alleen toegankelijk voor het dagelijks

bestuur en de administratie.