De geschiedenis van de Koninklijke IJsclub “De Noordpool”

De ijsclub is opgericht op vrijdag 17 januari 1930 bij H. Holterman door de volgende personen: H.Holterman, B. Bulsink, A.J. Goldstein, J. van den Akker, H. Gazan, T. Stokkers HJzn, A. Faber en P.G. Dijkstra. Als bestuursleden worden gekozen de heren J. van de Akker, A.J.Goldstein, B. Bulsink, H. Holterman en P.G. Dijkstra.

Direct na de oprichtingsvergadering wordt de eerste bestuursvergadering gehouden en de functies als volgt verdeeld: J. van den Akker voorzitter, P.G. Dijkstra secretaris, H. Holterman penningmeester, A.J. Goldstein vice-voorzitter en B. Bulsink algemeen lid.
Op 17 januari 1930 is ten huize van de heer H. Holterman (kassier van de boerenleenbank), samen met nog zeven notabelen van Holten de IJsclub opgericht. De anderen waren A.J. Goldstein, gemeentesecretaris, J, v.d. Akker, hoofd van de school, T. Stokkers, smid van beroep, beter bekend als groten Teunis, P.G. Dijkstra, directeur melkfabriek de Vrijheid, H. Gazan en B. Bulsink, van deze laatste 2 ben ik niet helemaal zeker, maar ik denk dat de een slager en de ander bakker was.

Het eerste bestuur zag er als volgt uit, J.v.d. Akker, voorzitter, P.G. Dijkstra, secretaris, H. Holterman, penningmeester A.J. Goldstein en B. Bulsink beiden algemeen bestuur.

Er werd een Koninklijke goedkeuring aangevraagd en die is bij Koninklijk besluit van 10 december 1930 goedgekeurd onder nummer 33. Dit Koninklijk besluit moet iedere keer na 29 jaar en 11 maanden op verzoek worden verlengd, dat is dan op 16 december, de volgende periode gaat dan weer in op 17 januari.

Onze echte naam is dus eigenlijk Koninklijke IJsclub De Noordpool.

Het geld dat nodig was voor de oprichting en het realiseren van een baan, werd bij elkaar gehaald door de verkoop van renteloze aandelen van f. 5,– per stuk. Wil je heden ten dage lid worden van de Noordpool dan moet je nog steeds 5 aandelen kopen en daarna kun je pas lid worden.

Er werd een halve Ha grond gekocht van Erven de Wed. Hendrikje Stokkers voor f. 1250,–

Gezien de maatschappelijke positie van de heren oprichters lieten ze de aanleg van de baan in daghuur maken door de heren Sietse de Vries,als voorman samen met Hendrikus Brinks, Anton Bronsvoort en Johan Haan, de laatste beter bekend als Hanen Johan, van af dat moment de vaste baanveger van de Noordpool. De zoon van Sietse de Vries genaamd Siebe, toen 15 jaar moest zijn vader helpen bij die werkzaamheden en heeft daarna ook regelmatig assistentie verleent bij het baanvegen. Siebe woont nog in woon en zorgcentrum de Diessenplas. Hij weet zich alles nog zeer duidelijk te herinneren.

De koek en sopie werd vanaf 1932 bij inschrijving verpacht. De eerste pachter was de heer Hof, deze had in die jaren een café op de plaats waar later de slagerij van Dolman zat en later Piet Brands, nu is daar de oprit van de Smidsbelt. Hof moest als pacht betalen per dag f. 1,50 en op zondag f. 3,50, hij moest verplicht chocolademelk verkopen, waarvan het bestuur de prijs vaststelde, u begrijpt, de heren hadden het toen voor het zeggen.

Ook in 1932 deed een zekere heer G. Veth een gift van f. 240,– voor de bouw van een club gebouw, deze bouw werd gegund aan de firma Oplaat en Kers voor f. 334,– De Firma Gervedink-Nijhuis kreeg het schilder en glaswerk voor f. 17,50.

Op 24 januari 1933 waren er de eerste schoolwedstrijdenen deze wordenals er ijs is hedenten dage nog steeds gehouden.

Deze onderstaande foto kregen we binnen van de Familie Wansink, die een wagen laat zien uit een feestelijke optocht in Holten. Het juiste tijdstip is nog niet bekend, maar het moet voor 1945 zijn geweest, want de persoon op de bok zonder pet is J.A. Wansinkdie in 1942 met goed gevolg de elfstedentocht heeft gereden.
Hij is helaas in maart 1945 verongelukt met de motor

In 1959 vond er een uitbreiding van de baan plaats door aankoop van een strook grond van de familie H. Oplaat van 18 meter breed langs de lengte van de baan. Prijs onbekend.

Op 22 november 1963 werd er een nieuw clubgebouw aanbesteed. De gunning was als volgt: metselwerk Jansen en Klein Velderman f. 4295,– ,Timmerwerk A. Jansen, f. 4175,– , schilderwerk G. Gervedink-Nijhuis f. 628,–, totaal f. 9098,–

De oude ijstent werd bij inschrijving verkocht aan de hoogste bieder B.W. Krikkink voor f. 165,–

In 1975 werd, na de aanleg van de weg Nieuw – Heeten – Laren de S 14, die dwars door onze ijsbaan kwam te lopen, de baan verlegd van oost – west naar noord – zuid, en tevens vergroot naar Ha. 1.20, groot genoeg voor een 400 meter baan. De aanleg werd verricht door de Ned. Heidemij. In opdracht van de Provincie. De grond aankoop werd geregeld via de ruilverkaveling, waar we dan ook nog jaarlijks een bedrag aan betalen. Overigens zijn we erg blij dat wij als vereniging kunnen zeggen dat de hele accomodatie die de Noordpool ter beschikking heeft, zowel grond als gebouwen eigendom van de vereniging is. Wij zijn dus niet afhankelijk van Provinciale – of Gemeentelijke instellingen.

Tot 1978 bestond het bestuur uit 5 leden, daarna zijn we begonnen met vergroten, temeer om meer mankracht te krijgen bij de werkzaamheden die op het bestuur terecht komen.

Overzicht bestuursleden:
Voorzitters: 1930-1935 J.van den Akker
1935-1946 A.J. Goldstein
1946-1955 P.G. Dijkstra
1955-1961 A.J. Snijders
1961-1971 C. Broersma
1971-1978 H.J. Robers
1978-2017 W. Bouwhuis.
2017- 2021 H. Heyda
2022- M-Paalman
Secretarissen: 1930-1935 P.G. Dijkstra
1935-1938 W. Beijers
1938-1946 J. van den Akker
1946-1985 G.J. Aaftink
1985-2009 J. Hesse
2009-2017 H. Heyda
Sinds 2017 A. Nijland
Penningmeesters: 1930-1948 H. Holterman
1948-1973 J. Wiggers
1973-1985 G.J. Aaftink
1985-1987 J. Hesse
1987-2008 W.F. Reijlink
2008-2014 H. Mols
2014-2017 A. Nijland
2017 -2022M. Paalman
Sinds 2022- R.Hoff

Oud algemeen bestuursleden: B. Bulsink, L. Faber, G.S.E. Vegter, A. Jansen, J.F. van
van Geenhuizen, G.T. Jansen, F.J. Sluiter, J.A. Jansen,
G.J. Krieger, J. ten Velde, H. Maats en J. Veldhuis, J. Aaltink.
E.J. Krooshof, A. Nijland, G.H. Paalman , W. Bouwhuis, H. Heyda, A. Markvoort, H.J. Markvoort, R. Tuitert.

Huidige algemeen bestuursleden: A. Jansen, ,
J.H. van der Pluijm, H.F Hoff, G.J. Koetsier, H. Brinks, D.E.J. Beldman, H. Tempelman en A Klein Twenhaar

Ereleden : A.P.R.C. Baron van den Borch van Verwolde, P.G. Dijkstra, J. van den Akker,
A. J. Goldstein, G. Veth, G.J. Aaftink, W. Bouwhuis en G.H. Paalman.

Eén van de bekendste Holtense schaatser die kent u wel dat is natuurlijk Olympisch kampioen 1500 m Mark Tuitert en hij is ook op de noordpool begonnen. In 1991 had de plaatselijk krant al een vooruitziende blik want onder de foto in de krant stond de tekst feb 1991, een kampioen is geboren. Mark Tuitert wint de Holtense kampioenschappen.